Често задавани въпроси2017-11-09T18:04:01+02:00

Често задавани въпроси

Какво е водородна вода?2018-06-07T22:59:59+03:00
Водородната вода е чиста питейна вода, обогатена с молекулярен водород с концентрация 0,8 – 1,6 ppm.
Каква вода може да се ползва в каната и бутилката за водородна вода?2018-06-07T22:59:59+03:00
Всякаква питейна вода. В уредите има филтър, който елиминира хлора от водата в тръбопроводната мрежа.
На колко време се сменят филтирте2018-06-07T22:59:59+03:00
Филтрите на каната и на бутилката за водородната вода се сменят на около една година – в зависимост от водата, която се налива в уредите.
Каква е формулата на водородната вода?2018-06-07T22:59:59+03:00
Много често задаван въпрос. Молекулярният водород H2 и водата Н2О са абсолютно различни вещества. Те НЕ взаимодействат едно с друго. И НЕ се превръщат нито в преокислен водород, нито в гърмящ газ, нито във водородна бомба. Водата е носител, транспорт за водорода, способ за неговото постъпване в организма в тъканите му, клетките и клетъчните компоненти. Най-простия, удобен и безопасен от всички начини. Може да се вдишва водород, да се правят инхалации с наситен с водород физиологичен разтвор. Но за това са нужни специални условия и оборудване, тези методи се използват само в клиниките. Ето защо обогатената с водород вода за домашни условия е най-добра.

Формулата за водородна вода си е същата, както и на водата Н2О, а водорода Н2 се разтваря във водата, като например газировката. Молекулите на водорода се разпределят между молекулите на водата, и формулите им не се изменят. Затова специална формула за водородна вода няма.
Н2 + Н2О =  Н2 + Н2О. 

Какъв е смисълът от водородната вода? Защо във водата добавяме водород, след като тя и без това има?2018-06-07T22:59:59+03:00
Водородът, който е част от водната молекула на водата H2O, е свързан атом.  Водородните атоми са част от всички органични вещества (протеини, мазнини, въглехидрати, алкохоли, въглеводороди и др.), както и много неорганични вещества (киселини, основи, соли и др.). Молекулярният водород, с който е обогатена водата, е независимо вещество. Във водата се добавя, за да влезе в тялото и да взаимодейства там с окислители, които създават значителни проблеми. Например, хидроксил радикалът (OH, най-опасният за организма), когато взаимодейства с водорода, се превръща в обикновена вода и престава да разрушава тялото: 2(ОН) + H2 = 2H2O

Това е основното значение на водородната вода.

Може ли да се отличи водородната вода от обикновената по вкус, цвят и мирис?2018-06-07T22:59:59+03:00
 Водородната вода обикновено не се отличава от питейната вода по органолептични показатели, т.е. по външен вид, вкус, цвят и мирис. Обаче ние и хора, които са пили водородна вода отбелязваме, че тя се пие по-леко и има по-мека консистенция. За да отличим водородната вода от обикновената е необходим прибор за измерване на концентрацията на водорода.
Как правилно да употребяваме водородната вода, за да постигнем максимален ефект?2018-06-07T22:59:59+03:00
Диетолози препоръчват да се пие около 30 мл вода на килограм телесно тегло всеки ден. Тоест при тегло 50 кг трябва да се изпиват не по-малко от 1,5 л на ден. Това важи и за водородната вода. При активни тренировки употребата на вода следва да се увеличи. За по-голям ефект пийте водородна вода на гладно 30 минути преди и 60 минути след хранене. Препоръчваме да се използва водородна вода за външна употреба: за миене, изплакване на косата, да се добавя в маски и всякакви козметични средства на водна основа. Присъствието на молекулярен водород способства за по-добро проникване на полезните компоненти вътре в клетките на кожата, за да се повиши нейната хидратация 6 пъти.
Предлагате вода, в която са разтворени няколко милиона молекули газообразен водород, няколко милиграма на литър. Каква е ползата от хомеопатичната доза молекулярен водород с ниска активност?2018-06-07T22:59:59+03:00
Водородната вода притежава широк спектър на оздравително действие, обусловено от антиоксидантни, антивъзпалителни и антиалергични свойства от влизащия в състава й молекулярен водород. Той действително дълго време се е смятал за биологически инертен газ в организма на млекопитаещите и дори е влизал в дихателни смеси за дълбоководно гмуркане. Неговата роля в метаболизма на живите организми е била достатъчно добре изучена. Научните представи за биологическата инертност на водорода в организма на млекопитаещите, в т.ч. човека, са били преразгледани във връзка с откритията през 2007г. от японските учени (S. Othaetal.) за механизма на взаимодействие на водорода с хидроксилните радикали ОН вътре в клетките. От този момент нататък са започнали обширни изследвания в тази област, сега са повече от 500, включвайки лабораторни културни и моделни опити върху лабораторни животни, и клинически изследвания с участие на пациенти и здрави доброволци. Научните работи се провеждат в различни страни: Япония, Китай, Южна Корея, САЩ, Нидерландия, Русия, Германия, Сърбия и др. Провеждат се международни научни симпозиуми по хидрогенотерапия, в Япония тя официално е включена в системата за здравословно хранене. Всички тези изследвания са събрани на няколко информационни портала, където те се систематизират по заболявания и органи. Освен това през 2015 г. в издателство Springer е публикувана монография по водородна биология и медицина Molecular Hydrogen Biology and Medicine.

Днес учените на основание на лабораторните експерименти и клинически изследвания са стигнали до извода, че съществуват механизми за натрупване на водород в организма(например, в черния дроб, бъбреците, сърцето, и т.н.). За това е писал още през 1937 г.Алберт Сент-Дьорди, носител на Нобелова награда и откривател на витамин С, той ги нарича „водородни басейни“, предполагайки, че те са част от антиоксидантната система на организма. Доказано е, че благодарение на механизма на натрупване се получава ефективен и бърз терапевтичен ефект от въздействието на водорода. Има и други механизми на действие на водорода в човешкото тяло: например, в допълнение към антиоксидантни ефекти, молекулярния водород в тялото носи регулаторни и сигнални функции.

Между другото, в чаша водородна вода (при концентрация на водород от 1 ppm) водородните молекули не са толкова малко – 0,8х1019!

Откъде идват активните форми на кислород (ROS или оксиданти или свободни радикали)?2018-06-07T22:59:59+03:00
Тялото ни функционира в известен смисъл като кола. Ние, както и колата, получаваме енергия чрез изгаряне на гориво. В колата, електроцентралата е двигател, в тялото ни – специални структури: митохондриите. За колата, бензинът се използва като гориво, за нас – храната. Въпреки това, при непълно изгаряне на горивото, тялото ни, точно като автомобилите, произвежда странични продукти. В колата, той е известен като замърсител на атмосферата СО или въглероден окис. В случая на нашето тяло това са свободни радикали на кислород и азот, които също се наричат ​​активни форми на кислород (ROS) и оксиданти. Те се формират като страничен продукт на метаболизма в резултат на отрицателното въздействие на околната среда, лошото качество на водата и продуктите, електромагнитната радиация, както и стресът и лошите навици. Около 2-4% от целия кислород, който дишаме, се превръща в свободни радикали.
Какво са АФК, или свободни радикали, или оксиданти?2018-06-07T22:59:59+03:00
АФК (активни форми на кислород), или оксиданти, или свободни радикали–това са много активни, даже можем да кажем агресивни, молекули, имащи свободен електрон на външно ниво. Те се стремят да получат недостигащия електрон и го взимат от което и да е обкръжаващо ги вещество, включително клетъчната мембрана, мазнините, белтъците и даже ДНК. Най – агресивен и токсичен за нашия организъм се явява хидроксил радикал ОН и пероксинитрит.
Защо свободните радикали са вредни за нашия организъм?2018-06-07T22:59:59+03:00
Свободните радикали се явяват активни оксиданти, например, хидроксил радикал – OH. Тези активни съединения са способни да разрушават клетки, тъкани и човешки органи. Увреждането на клетъчните структури от оксиданти се нарича оксидативен стрес. Последствията от него са много неблагоприятни за организма.

Представете си изрязана ябълка, която е потъмняла във въздуха, или ръждясал гвоздей. Оксидативния стрес, причинен от свободните радикали, по същество е същият като „ръжда“ на компонентите на нашите клетки. Тя причинява заболявания и стареене на тялото.

И днес в научната общност общопризнат е факта, че именно оксидативния стрес е една от основните причини за стареенето, метаболитните нарушения, умората ивъзникването и изострянето на 90% от заболяванията като рак, диабет, артрит, болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон и други.

Всички ли свободни радикали (оксиданти) са вредни за човека?2018-06-07T23:00:00+03:00
Не всички активни форми на кислород са вредни за организма. Някои от тях са дори необходими за нормален метаболизъм. Например, всички известни водородни пероксиди изпълняват, наред с други неща, важна сигнална функция. Водородът във водородната вода , за разлика от други известни антиоксиданти (например витамини С и Е), има селективност и неутрализира само вредни за организма свободни радикали.
Има ли нашия организъм механизъмза защита от оксиданти?2018-06-07T23:00:00+03:00
Тялото се опитва да устои на окислителите с помощта на антиоксиданти, например, ензими и витамини. Но тяхното въздействие не винаги е ефективно. Първо, молекулите на такива антиоксиданти са твърде големи, за да могат свободно да влязат в клетката. На второ място, като неутрализира агресивните радикали, самите те стават радикали, като по този начин започва верижна реакция. В допълнение, активността и производителността на собствените ендогенни антиоксиданти са подтиснати от действието на оксидативния стрес.
Какво е ОВП(ORP) и за какво ни е нужен?2018-06-07T23:00:00+03:00
OВП (Окислително – възстановителен потенциал) е най-важната характеристика на едно вещество, включително вътрешната среда на тялото. При положителни стойности на OВП, веществото е окислител, а при отрицателни стойности се явява възстановител, т.е. отдава електрон. Колкото по-голяма е отрицателната стойност на OВП, толкова по-ефективно е веществото в борбата с окислителите – вредните свободни радикали в тялото.

ОВП на вътрешната среда на човешкото тяло обикновено е отрицателен (от -100 до -200 mV). ОВП на чешмяната вода или бутилираната вода е положителен (от +200 до +700 mV). Питейната вода с отрицателен ОВП се среща в природата само на няколко места, сред които например езерото Байкал (-80 mV).

Когато водата с положителен ОВП влезе в тялото, тя отнема електроните от клетките. В резултат на това клетките се подлагат на окислително разрушаване. За да трансформира такава вода, тялото изразходва от своята жизнена енергия. Ако OВП на водата е близо до стойността на OВП на вътрешната среда на организма, тогава тя има биологична съвместимост и по-добре се абсорбира и не изчерпва енергийните ресурси на организма.

Ако питейната вода има по-отрицателен ОВП от OВП на вътрешната среда на тялото, тя го захранва с енергия и неутрализира окислителите. ОВП на водородната вода е около -500 mV. По този начин водородната вода е безопасен и ефективен редуктор, антиоксидант и източник на енергия за организма.

С какво се различава водородната вода от йонизираната алкална вода?2018-06-07T23:00:00+03:00
Понякога водородната вода неправилно се идентифицира с „дейонизирана“, „структурирана“, „алкална“ и т.н. вода. За разлика от тези видове вода, показателя за киселинност рН, на който се променя в резултат на електрохимично въздействие, рН на водородната вода остава неутрално. В апарата за получаване на електрохимична активирана (йонизирана) вода процеса електролиза се използва за йонизация на водата и последващо й разделяне на католит (образуващо се в пространството на катода, с алкална среда, и отрицателна стойност на ОВП) и анолит (образуващ се в пространството на анода, с кисела среда и положителна ОВП стойност). При обогатяването на обикновената вода с водород нейната OВП става отрицателен (което свидетелства за преобладаване на възстановителни процеси), а нивото на рН и йонно – солевия състав на водата не се променят. Точно това определя отсъствието на странични ефекти и противопоказания при използването на питейна вода, наситена с водород.

Имате и други въпроси?

Свържете се с нас!

Заглавие

Go to Top