Защо се използва именно водород за насищане на водата в Биогенис кани и чаши за водородна вода и на кого изобщо му е хрумнала тази идея?

Водородната (хидрогенизирана) вода е вече много популярна в целият свят. Водородната вода – както и много други открития в Япония – се е родила като резултат от комбинирането на древните традиции и съвременни иновации. Получаването на водородна вода се явява едно от най-революционните открития на 21 век, което все още ни предстои да осмислим, приемем и оценим по достойнство.

Удивителната Япония е страната с най – голям брой столетници. В световен мащаб, половината от хората, които са навършили повече от 110 год., живеят там. Средната продължителност на живота в Япония е 87 год. В Япония здравословния начин на живот отдавна е станал традиция, а иновационните технологии за здраве, младост и красота са невероятни. И още един удивителен факт – независимо от страшните природни бедствия и социални катаклизми имперската династия от Страната на Изгряващото слънце никога не е била прекъсвана, а 82-годишният император Акихито, управляващ днес, е пряк потомък на първия император Дзима, който е основател на Япония през VII в.пр.н.е. , преди повече от 2,6 хилядолетия! Именно 125-я император на Япония, Акихито в началото на XXI век е решил да разкрие на своите поданици тайната на дългия живот на императорското семейство. Оказало се, че освен здравословния начин на живот и умереност във всичко, японските императори пиели специална вода, свойствата на която поразили учените. Приблизително по това време, в началото на 2000 год., японските учени провеждали мащабни изследвания – сравнителен анализ на водата от най-известните лечебни източници – от Япония, Мексико, Германия, Франция и др. Тяхната цел била от всички тези източници да намерят онзи компонент, който прави водата лечебна.

Отначало резултатите били разочароващи: не можело да се извлече никаква закономерност. Искали да обявят проекта за безсмислен и да го спрат. По някаква щастлива случайност в едната от експедициите бил включен млад изследовател, който се интересувал от влиянието на водорода върху организма на човека. Той попитал дали са измервали съдържанието на водорода във водата? Отговорили му, че са правили хроматографски анализ за съдържанието на всички газове, включително водорода, но него го нямало във анализа. Младият учен се заинтересувал от начина, по който се извършват анализа. Търпеливо му обяснили, че през деня взимали пробите в пластмасови контейнери, които херметически били затворени, за да стигнат до лабораторията, където се анализират с точна съвременна апаратура. Младият учен все още имал в себе си усещането, че нещо пропускат. Взел портативен прибор за измерване на съдържанието на водорода и отишъл до водоизточника, за да анализира водата. Резултатите го поразили. Във всички проби открил молекулярен водород. Точно той бил общия компонент, който учените се стараели да намерят в лечебните източници на вода. Поради високата си летливост, молекулярния водород обикновено не се среща на Земята, но се съдържа в тези води в разтворена форма. Анализът на водните проби от императорските източници на Акихито също показал повишена концентрация на молекулярен водород в нея.

Именно молекулите на водорода, както потвърдили последвалите изследвания, обуславят феноменалните качества на водата.

През 2007 год. японските учени доказали антиоксидантната активност на водорода в организма на човека. Това откритие предизвиква научният интерес към водорода като оптимален антиоксидант, способен да предпазва от опасни заболявания и преждевременно стареене.

Разгледайте нашите продукти

Постоянен достъп до водородна вода с Биогенис

Какво въздействие оказват оксидантите и антиоксидантите върху нашия организъм?

Според съвременните научни идеи, една от основните причини за стареенето и появата на остри и хронични заболявания е ефектът върху тялото на активните форми на кислород, или оксиданти.Комплекса от неблагоприятни фактори – проблемна екологическа ситуация, токсично замърсяване на въздуха, продуктите за хранене и водата за пиене, въздействието на различните лъчи, недостатъчната физична активност, вредните навици – всичко това води до натрупване на оксиданти в организма. Най – опасните от тях са свободни хидроксилни радикали, които са агресивни молекули, способни да увреждат мазнини, протеини и ДНК. Това води до нарушаване функционирането на клетките, тъканите, органите и системите.Мъдрата природа ни е осигурила защитни механизми срещу разрушителните въздействия на оксидантите – антиоксидантна система, включваща такива ферменти като супероксидисмутаза, каталаза, глутатионпероксидаза и т.н. Но за съжаление те не са генетично програмирани за такъв мощен поток от оксиданти и просто не се справят с тях.

Състоянието на организма, при което разрушителното въздействие на оксидантите в организма повишава неговите собствени защитни антиоксидантни възможности е получило името оксидантен стрес.

Приема на синтетични антиоксиданти, в състава на различни витамини, не решава този проблем. Популярните витамини и антиоксиданти не само, че са ниско ефективни, но в по – големи дози са опасни за организма. Това се дължи на няколко причини:

 • Първо, молекулите на тези антиоксиданти не могат безпрепятствено да проникнат в клетката ( повечето оксиданти се образуват и провеждат своята разрушителна дейност точно вътре в клетката)
 • Второ, при взаимодействие със свободните радикални антиоксиданти, заради сложния си състав, молекулите сами се превръщат в радикали, пускайки точно тези неконтролирани окислителни реакции.
 • Трето, по-високите дози на тези антиоксиданти, поглъщат не само токсичните, но и полезните свободни радикали, изпълняващи важни за организма функции.

По такъв начин, увеличението приема на тези антиоксиданти, води до нарушаване на обменните процеси и ускоряване на гибелта на клетките.

Как да се справим с оксидантния стрес, без да навредим на организма?

Учените установиха, че може да се отстрани оксидантния стрес ефективно и безопасно с помощта на молекулярен водород. Изследванията показват, че водорода притежава уникални свойства, благодарение на които днес той се смята за най – силния антиоксидант. Множество научни трудове потвърждават неговите преимущества като най – ефективен и безопасен антиоксидант.  Водород – първия елемент от периодическата таблица. Най – лекия, най – простия и най – разпространения химичен елемент. Открит е през 1766год. и получил своето име заради способността си да образува вода при процеса горене.

Думата «водород» произлиза от гръцкото hydrogen (хидроген) и буквално означава «раждащия вода». Всяка водна молекула съдържа два атома водород и един атом кислород. Около 40 – 98% от живата клетка се състои от вода. Съдържанието на вода в клетката се явява едно от важните условия за нейната работа. Водата е нормалната среда за протичане на биохимични реакции и основно средство за придвижване на веществата в организма. Ето защо водата е основна за съществуването ни. И водорода – «раждащ вода» – ни подарява живот!

Всъщност ролята на водорода в живота ни не е ограничена до това и е изключително важна. На всеки 7 кг. от човешкото тяло 10% е водород.
Ние често забравяме за съществуването на водорода, защото рядко се сблъскваме със свързани с него проблеми. До началото на 21 век водорода се е считал за биологичен инертен газ и неговото влияние върху живите организми, а също и възможностите му при лечение на различни заболявания практически не са изследвани.

След откриването на водорода в лечебните извори учените решили да изяснят полезен ли е водорода за здравето на човека и може ли да го използваме при лечение. През 2007 год. група японски изследователи, начело с проф. Сигео Ота доказали биологическата антиоксидантна активност на водорода в организма на човека. Това революционно откритие сложило началото на мащабни изследвания за терапевтическо приемане на молекулярен водород по целия свят. Учените стигнали до извода, че съществуват множество различни антиоксиданти ( витамини, ферменти и др.), които са обединени от един общ признак – явяват се източник на водород. Но молекулярния водород ги превъзхожда по ефективност и безопасност.

Защо водорода е така ефективен?

 • Благодарение на малкия си размер, молекулите на водорода могат да проникват през биологични мембрани и да отстраняват опасните свободни радикали непосредствено в техния източник – митохондрия, дори в ядрото, където те  увреждат ДНК. Водорода е единствения антиоксидант, способен лесно да преодолява кръвно-мозъчна бариера и да елиминира оксидантите в мозъка. Той помага да се доставят полезни вещества на всички клетки в тялото ни, нормализирайки функциите и метаболитните процеси.
 • Водорода като антиоксидант се отличава със селективност: той избирателно отстранява много бързо най–опасните – хидроксилните радикали – не оказвайки въздействие на полезните свободни радикали, участващи във важните за организма обменни процеси. По такъв начин, за разлика от други известни антиоксиданти, молекулярния водород, взаимодействайки с оксидантите, не нарушава нормалния метаболизъм и не предизвиква негативни изменения в клетките.
 • Водорода е способен не само самостоятелно да унищожава опасните свободни радикали, но и да активира собствените антиоксиданти системи на организма.
 • Водорода обуславя отрицателния окислително-възстановителен потенциал на средата и за разлика от обикновените продукти за ядене и пиене, се явява като възстановител и служи като допълнителен източник на енергия за организма.
 • Взаимодействайки с хидроксилните радикали, водорода ги превръща в молекули вода, не образувайки никакви остатъчни продукти и не предизвиквайки реакции. С това свойство на водорода се обяснява отсъствието на странични ефекти и противопоказания при осъществяването на водородна терапия.
 • По такъв начин, водорода се явява най-добрия и окончателен антиоксидант, който не дава странични ефекти.

По какъв начин се осъществява водородната терапия на практика?

Съществуват няколко начина за приемане на молекулярен водород за профилактика и лечение:

 • Вдишване на газообразен водород;
 • Венозно вливане на физиологични разтвори, обогатени с водород;
 • Слагане на капки в очите от физиологичен разтвор, обогатен с водород;
 • Маски и компреси с водородна вода;
 • Пиене на водородна вода;
 • Вземане на вана с водородна вода.

Научните изследвания потвърждават, че именно водата, обогатена водород, се явява като най-ефективен, удобен и безопасен начин за доставяне на молекули водород в организма.

Какъв е ефекта от редовната употреба на водородна вода?

Обективните наблюдения и отзиви от хора, пиещи водородна вода, показват, че нейната редовна употреба води до:

 • Обезпечаване на ефективната хидратация на  организма;
 • Снижаване на дозите и намаляване на страничните ефекти на приеманите лекарства;
 • Подобряване на обмена на веществата;
 • Избавяне от допълнителните килограми и натрупани мазнини;
 • Нормализиране на кръвното;
 • Снижаване на вероятността от сърдечен пристъп;
 • Подобряване на паметта;
 • Укрепване на имунитета;
 • Избавяне от хроническа умора и стрес;
 • Подобряване на състоянието на кожата, косата и ноктите;
 • Намаляване на алергичните реакции;
 • Забавяне на процеса на стареене;
 • Повишаване на качеството на живот.