Кана за водородна вода С включена функция "Циклон" - завъртане на водата за създаване на вортекс вода.