Пречистването на вода по метода на обратната осмоза се осъществява в системи за обратна осмоза, в които след пречистване на водата от твърди частици от предварителите филтри, тя постъпва в специална филтърна мембрана за обратна осмоза (такива са повечето трапезни води, които могат да се закупят от магазина). Това е специален филтър с миниатюрни пори през които могат да преминат единствено молекулите на водата. Мембраната се състои от няколко тънки слоеве или листове от специален многослоен материал. Слоевете  са свързани заедно и навити в спирална конфигурация около пластмасова тръба (Това е известно също като тънколентов композиционен материал (TFC “thinfilm composite”). Материалът на мембраната е полупропусклив: позволява на водните молекули да преминават през него, едновременно действа като бариера за химически вещества, тежки метали, бактерии, вируси, гъбички, радиоактивни частици. Когато входящия воден поток преминава през повърхността на мембраната, пречистени водни молекули проникват през повърхността на мембраната и преминавайки своя път през спиралата се събират във вътрешната тръба и от там към кранчето за вода. Останалите замърсители се концентрират върху повърхността на мембраната и се измиват от нея в канализацията.

Нормална осмоза

Какво е обратна осмоза?

Да приемем, че имаме полупропусклива мембрана, т.е. позволява на водните молекули да преминава през нея и не пропуска разтворените във водата соли, микроорганизми, радиационни частици, тежки метали. Да поставим мембраната между двете секции на контейнера. След това налеем солен разтвор в лявата част на контейнера и чиста вода – в дясната. Сега започва да действа основен научен принцип известен, като осмоза. Тоест, двата разтвора с различна концентрация, от двете страни на мембраната, ще се опитват да достигнат равновесие на концентрацията. Солта не може да проникне в секцията с чиста вода – не я пропуска мембраната. Затова единственият начин за постигане на равенство на концентрацията ще бъде преминаването на чистата вода през мембраната в секцията със солена вода, това явление се нарича осмоза. В резултат количеството прясна вода в дясната част ще се намали. Налягането, което оказват върху мембраната се нарича осмотично налягане.

Обратна осмоза – това е процес на обръщане на естествения поток на осмоза. Целта на системата за пречистване на вода не е да разреди соления разтвор, а да отдели от чистата вода солите и другите замърсители. Когато потока на естествената осмоза се обръща, водата от соления разтвор се изхвърля под налягане през мембраната в обратна посока – така се получил термина обратна осмоза. Благодарение на този процес, ние сме в състояние да произведем чиста вода, отсявайки солите и другите замърсители.

Как работи системата за обратна осмоза

Суровата вода първо преминава през 5-т микронен филтър [1] за отстраняване на замърсявания, ръжда и други утаявания. След това водата се влива във въглероден филтър [2], който отстранява 98% от хлор и други органични химикали. Следващият етап е пречистване с едно микронен филтър [3] и допълнителен въглероден филтър за филтриране на мулти химични съединения и задържане на въглищен прах от предходния филтър, той защитава мембраната за обратна осмоза и повишава ефективността й до 99% TDS отстраняване на замърсители. След това водата постъпва във филтърна Мембраната на обратната осмоза (ТФК) [4], която отделя 95-99% от разтворените замърсители от водните молекули и пропуска единствено чисти молекули вода. Замърсителите след това се отмиват в канализацията. Следващият етап на процеса е малък въглероден филтър [5], който премахва останалите следи от химикали, лош вкус и мирис от резервоара за съхранение, както и да подобри качеството на питейната вода.
Чистата вода се събира в резервоара [6] с капацитет 12.1 литра (3.2gallons). Вътре в резервоара се намира гумена мембрана, наподобявайки балон, с въздух под налягане 0.5-0.7 атмосфери. Когато се пълни резервоара, балона се смалява и налягането на въздуха се увеличава, когато се отвори кранчето, водата се изтласква от резервоара в следствие на вътрешното налягане. Последния елемент на системата Биогенис е полирания, хромиран изпускателен кран [7].
Обратна осмоза първоначално е бил предназначен за Военноморските сили, за да прочистват морската вода и да я превръщат в питейна. Тази вода е идеална за всеки, който е на диета с ниско съдържание на натрий.
Мембраната за обратна осмоза има размери на порите, много по-малки от размерите на бактерии, патогени или паразити. Когато функционира правилно премахва всички микроорганизми от чешмяната вода и произвежда стерилна вода.
Сравнение на размерите на порите на филтърната мембрана и замърсители и микроорганизми:

Мембрана

Системата за обратна осмоза Биогенис, обикновено се инсталира под кухненската мивка. Монтажниците предпочитат да поставят оборудването в мазето или на най-ниското място, където външната тепмература позволява, водата да се запази по – хладна, и може лесно да отиде до кухненската мивка иил към хладилника и другите допълнителни кранове в къщата.

Система за обратна осмоза Биогенис

Четирите основни фактора за правилно функциониране на системата за обратна осмоза Биогенис:

  1. Налягане. Колкото по-голямо е налягането на водата, толкова по-добро е качество и по – висока производителност на водата. Идеалното налягане е 4 атмосфери (60 psi). В системите Биогенис се включва една допълнителна помпа за да обезпечи налягането в жилища с ниско налягане във водоподаващата мрежа.
  2. Температура. 25С е идеалната температура за обратна осмоза. Температура от 5С ще намали производителността P.O. вода на половината от произведената при 25 ° С. Максималната препоръчителна температура – 30 ° С.
  3. Общото число на разтворимите твърди вещества (TDS) Total Dissolved Solids. Колкото повече е количеството на разтворените замърсители във водата, толкова по – ниско е количеството на произведена вода. Високото ниво на Общото число на разтворимите твърди веществаможе да се заобиколи с допълнително налягане на водата.
  4. Мембрана. Различните мембрани имат различни характеристики. Някои произвеждат повече вода, отколкото други; някои от тях имат по-големи способности за отделяне на замърсителите. Система Биогенис използва висококачествена мембрана от тънкослоен TFC материал.

При идеални условия, филтърната мембрана Биогенис произвежда 180 литра на ден (180 литра при налягане от 4 атмосфери и 250 литра при 6.8 атмосфери). Това е много повече, отколкото потребността на средното потребление на питейна вода.

Системите Биогенис (изключвайки филтрите) имат гаранция 1 година на материалите и качеството на изработка. Всички дефектни части се заменят безплатно в течение на първата година. Мембраната има гаранция 1 година.

Патроните на трите предфилтъра трябва да се сменят на всеки 6 месеца. Първият –това е патрона на 5 микронния филтър. Вторият– въглеродния филтър. Третият – патрон на 1 микронен филтър (някои системи се поставят с пресован въглероден филтър). Ако не се сменят патроните на всеки 6 месеца хлора може да разруши мембраната. Да се сменят патроните на предфилтрите в системата за обратна осмоза Биогенис е много лесно. Просто поръчайте от нас нужните патрони, всички системи се поставят със специален ключ за отваряне на филтъра. Вие саи може да наблюдавате вашата система и да бъдете уверени в качеството на вашата питейна вода.

Тестера за качество на водата TDS( или вградения уред в по-скъпите системи, може да ви помогне да разберете, кога е необходимо да се замени мембранатаза обратна осмоза. Ако нямате такива, следете един показател – постепенното намаляване на производителността, причинени от наслагването на слоеве от минерали и соли на повърхността на мембраната. Друг показател – постепенното влошаване на качеството на произведената вода. Можете да усетите различен вкус на водата или да видите бяло покритие вътре във водата при варене. Това може да означава, че мембраната за обратна осмоза е унищожена и трябва да се подмени. За да закупите уред за измерване на качеството на водата, посетете нашия е-Магазин.

Ние получаваме полезните минерали от консумираната храна. Само малък процент идва от консумираната вода.

Как по най-добър начин да осигурим на организма необходимите микроелементи?

Необходими микроелементи Дневна потребност Количество неорганични вещества в 1 л. вода Количество неорганични вещества в 100гр продукт
калций 1000 мг 95 мг извара 1000 мг
калий 2000 мг 90 мг овесена каша 2000 мг
магнезий 300 мг 50 мг грис 300 мг
желязо 19 мг 3 мг червен боб 19 мг
цинк 12мг 2 мг 12 мг от пшеничен хляб
натрий 350 мг 10 мг маруля 350mg