Битовите системи за пречистване на вода обратна осмоза най-често се инсталират под кухненска мивка. Системата може да бъде монтирана и на друго удобно за потребителя място където има захранване с вода и където може да се осигури оттичане на не преминалата през мембраната вода.

Съставът на чешмяна вода: Хлор, желязо, мед, цинк, арсен, формалдехид, бензен, феноли, живак, бактерии и вируси, причиняващи дизентерия, петролни продукти – всичко това ежедневно влиза в стомашно-чревния тракт на всяко лице, което не използва филтър за вода. Течност с неизвестно съдържание – така е по-правилно да се нарича водата, която тече от чешмата на нашите домове. Ако отчетем, че човек се състои от 70% вода и изпива до 3 литра вода на ден, то за една година ние се превръщаме в склад с радиоактивни отпадъци.

Последствията от пиенето на тази вода са много тъжни: започвайки от понижаване на работоспособността и завършвайки с онкологията – рак.
На пръв поглед, възможно решение на проблема може да бъде използването на бутилирана вода, което сега е много разпространено. Обаче, в последно време зачестиха случаите на продажба на фалшификати, което не е евтино, и носи не малко проблеми и неудобства (тежки и големи бутилки).

1 литър бутилирана вода е на цена около 25 стотинки. 1 литър пречистена със система за обратна осмоза вода струва 4 стотинки. Едно четиричленно семейство използва около 10 литра вода на ден (пиене, готвене и т.н.), за месец ще бъдат похарчени 75 лева. Със домашна система за пречистване на вода обратна осмоза ще струва 12 лева. Възвръщаемостта на инвестицията е от 5 до 6 месеца. Удобството в сравнение с пренасяне не тежки туби и бидони е несравнимо.

Системата за обратна осмоза може да бъде свързвана с хладилник или машина за лед.

Каква е разликата между бутилирана и обратноосмотична вода?

Бутилираните води са минерални и трапезни. Минералните са с висока минерализация и се използват за лечение на различни болести. Не са подходящи за ежедневна употреба. Трапезните могат да бъдат изворни – слабо минерализирани натурални води или пречистени с големи промишлени системи за обратна осмоза.

Бутилираните води е се съхраняват в пластмасови бутилки, които отделят различни химикали. Водопроводната вода преминала през система за обратна осмоза е пречистена от пестициди, хлорамини, хербициди, тежки метали, радиоактивни елементи, флуор и др. Системата за пречистване на водата у дома е за предпочитане: не се носят тежки бутилки, по-икономично е, винаги имате чиста вода, водата гарантирано е чиста и е по – безопасно за околната среда, не се изхвърлят пластмасови отпадъци.

Системата може да работи много години, лесна е за поддръжка, филтрите се сменят през 6 или 12 месеца, мембраната през 2 години. В зависимост от начина на употреба може да работи в продължение на години. Най-масовите системи са с мембрана, която може да пречисти 280 литра вода за 24 часа. Това е на теория, а на практика около 190 до 200 литра. В зависимост от размера резервоарът побира от 7 до 10 литра вода. При източване резервоарът се напълва автоматично.

Системите за обратна осмоза се състоят от:

  • предварителни филтри
  • мембрана за обратна осмоза
  • постфилтри
  • резервоар за чиста вода
  • батерия за чиста вода

Предварителната филтрация на водата подготвя водата за осмотичната мембрана. Тя включва механично пречистване и пречистване с активен въглен. Механичното пречистване премахва от водата песъчинки, утайки и други неразтворени във водата частици. Активният въглен отстранява хлора, органични съединения, пестициди.

Под въздействието на налягане водните частици преминават през микроскопичните отвори на мембраната и се отвеждат към резервоара. Замърсяванията с част от водата се изхвърлят в канализацията.

Монтиране на система за обратна осмоза Биогенис

Защо водата преминава през порите в мембраната, а примесите не могат?

Водната молекула е с най-малкия размер от всичките химични съединения. По-малка е от тежките метали, флуор, пестициди, нитрати, органични съединения, бактерии, вируси, остатъци от почистващи, козметични и медицински препарати и всякакви други намиращи се във водата примеси. Отворите в осмотичната мембрана са малко по-големи от частиците на водата и позволяват преминаването само на водата.

Обратна осмоза принцип на действие

Преминалата през мембраната чиста вода отива в буферния съд под налягане. С отваряне на крана водата от резервоара се насочва към постфилтър с активен въглен, който поглъща летливите вещества, като по този начин подобрява вкуса и аромата на водата. Минерализаторът обогатява водата с минерали, а йонизаторът активира и структурира водата.