За нас

Biogenis.biz  е официален дистрибутор на кани и бутилки за водородна вода, а съвсем отскоро и на инхалатори за водород.

Водата играе ключова роля в човешкия организъм. Значение за здравето има не само количеството, но и качествата на питейната вода.

Чрез проекта „Биогенис вода“, ние от Biogenis.biz  целим да популяризираме знанията за правилното пиене на правилната вода, да дистрибутираме съответните технически пособия и уреди.

Работим в сътрудничество с лекари, наутропати, невропсихолози – с огромно желание, нашият екип консултира нашите клиенти за начините на употреба на уредите и използването на водата като превантивно и като лечебно средство.

Бъдете здрави!