За нас

БИОМЕДИС ООД е търговски отдел към „Център по интегративна медицина Биомедис“ – Сливен

„ЦИМ Биомедис“ в своята лечебно-диагностична дейност се стреми да открива, разработва и прилага високотехнологични методи и устройства с благоприятно въздействие върху здравето на човека.

Водата играе ключова роля в човешкия организъм. Значение има не само количеството , но и качествата на питейната вода. Чрез проекта „Биогенис вода“, ние от „ЦИМ Биомедис“ целим да популяризираме знанията за правилното пиене на правилната вода, да дистрибутираме съответните технически пособия и уреди, както и да консултираме пациенти за начините на употреба на уредите и използването на водата като лечебно средство.